Blog v dočasné Rekonstrukci. Děkuji za pochopení!!

Pohantsví

vznik germánského kmene Langobardů.

12. prosince 2015 v 22:59
Dílo History of the Langobards, napsané na konci 8.stl historikem Paule the Deaconem, popisuje vznik germánského kmene Langobardů.

V dáli leží ostrov zvaný Scadanan, kde žije malý kmen zvaný Winnili. Ten je rozdělěn do tří kmenů. Jednoho dne se však jeden kmen odtrhl, aby tak putoval a nové hojnější území pro sebe našel. Vůdci tohoto kmene byli bratři Ybor a Agio a jejich matka Gambara. Tu došli na území zvané Scoringa, které však ovládali Vandalové s jejich náčelníky, z nichž jeden se jmenoval Ambri a druhý Assi. Ti dali kmenu Winnili na výběr: buďto budou odvádět poplatek nebo proti nim budou bojovat. Kmen Winnili byl však hrdý a odvážný a nabídku Vandalů odmítl se slovy: ,,Je lepší zachovat svoji čest a svobodu zbraněmi, než-li se nechat nečestně vydírat,,. Tak se Vandalové připravovali na boj a vzývali při tom svého boha Godana (další jméno pro Wodana/Odina), který jim odpověděl: ,,Koho uzřím jako prvního při východu slunce, tomu dám vítězství,,. V tom samém čase Gambara se svými dvěma syny prosila bohyni Freyu, ženu Godanovu, o pomoc, jelikož jejich kmen postrádal bojovníky. Tu dala jim Freya radu, aby při východu slunce si všechny ženy z kmene Winnili vlasy svázaly před své tváře jako vousy, a daly se v pochod s jejich muži. Když se tak stalo a slunce začalo vycházet, otočila Freya Godana na jeho posteli tváří k východu a probudila ho, a on tak spatřil ženy z kmene Winnili a odvětil: ,,Kdo jsou ti dlouhovousí?,, Freja mu odpověděla: ,,Můj pane, nyní si jim dal jméno, dej jim také vítězství.,, A bůh Godan také tak učinil. Od té doby se kmen Winnili nazývá kmenem Langobardů.
Tacitus ve svém díle Germánie píše o Langobardech toto: Langobardy vyzdvihuje k vznešenosti jejich malý počet. Obklíčeni četnými mocnými kmeny zajištují si bezpečnost ne poslušností, ale boji a srdnatostí.

Bragi a Idunn

14. října 2015 v 11:57
Bragi a Idunn

Idunn, "obnovující", je provdaná za Odinova a Friggy syna Bragiho, Ase a zakladatele skaldské poezie, tedy za boha básnictví. Je také veršotepcem a do jeho jazyka jsou vryty runy. Možná se jeho jméno odvozuje od bragr, "nejlepší, nejvznešenější". Idunn má také důležitou funkci - opatruje Asum zlatá jablka nesmrtelnosti. Jakmile Asove začnou stárnout, stačí, aby se do nich zakousli, a ihned omládnou.

Vlk Fenrir

20. září 2015 v 9:43
Vlk Fenrir je synem Lokiho a obryně Angrbody; je vychován v Asgardu a je den ode dne silnějším a nebezpečnějším. Bohové se rozhodnou, že vlka pro jistotu uvězní v poutě Lödingu. To dlouho nevydrží, a tak zhotoví dvojnásob silné pouto Dromi, leč marně. Teprve trpaslíci jim dopomohou k úspěchu: ukují pouto Gleipni, jimž vlka konečně spoutají a uvězní na ostrově Lyngwi v moři Ámsvartni. Toto pouto bylo vyrobené ze střev obra Narfiho, kterého roztrhal Lokiho bratr Vali, což byl obr proměněný bohy ve vlka. Řetězem Gelgja vlka upevnili ke kameni Gjöll, jenž zarazili hluboko do země.

Helweg

20. září 2015 v 9:39
Helweg - Cesta do Helu

Hel, zvaný též Trymheim, "hlučná země", je světem duševního hluku: ozývá se v něm kvílení mrtvých sužovaných nutkavými pocity. Hel je říší našich dobrých i nedobrých pocitů. Jakékoli pocity a myšlenky nás omezují, a tudíž i trýzní; tváří v tvář je mysl vždycky zastíněná Helem. Kromě této cesty z Asgardu do Helu vede ješte cesta z Midgardu do Helu, což je logické, neboť světy musejí spolu komunikovat. Samozřejmě, že nejsou spojeny jen jednou úzkou cestou, nýbrž existuje tolik cest, kolik je styčných bodů. Všechny světy jsou od sebe odděleny hradbou nebo plotem. Na cestě z Asgardu do Helu se naléza Helgrind (Grind = mříž, val) a Helgatter(Gatter = plot, brána).

Einherjové

16. září 2015 v 14:39
Einherjové, kteří padli na bitevním poli, protože je Odin vyvolil k hrdinské smrti, a valkýry je potom odvedly do Valhally, pijí medovinu a jedí maso kance Sehrimna, které jim připravuje kuchař Andhrimni, "ukoptěný", v kotli Eldhrimnu. Ačkoli je každý den zabit, uvařen a sněden, druhý den opět obživne, protože ve Valhalle nemůže nic zemřít, neboť všechno je již mrtvé, a stejně tak einherjové po každém boji znovu povstávají.

...
 
 

Reklama
WoW Wrath of the Lich King Stamp by NewEraUsherWoW: Blood Elf stamp by RealmKnightHorde stamp by rilwenaStamp - Dog Lover by MauserGirlIllidan Stormrage Stamp-WoW by ShiVoodooI Heart Tea Stamp by croakyRavenclaw-Stamp by DinoclawsMiddle Earth Stamp by MeaninglessTheoriesWhy I boycotted fandoms. by lostforeveragainPagan Pride Stamp by ElwingstarbreezeSarcastic Stamp by PixieDust01Nico Yazawa - stamp by Anto-202daisy stamp by catstamfeel II f2u stamp by aisuu-channCharacters - Kael'thas by necromantress-stampsMori Girl Stamp by meadow-rueowls by FolkweForset stamp 01 by SheviEdgeNozomi Tojo Stamp by FabyRM||ELI STAMP|| by KohaYoStudio Ghibli Fan by SharkfoldEluveitie Stamp by AnoraAliaFaun Stamp by LeichenengelNightwish Support Stamp by SeioraiSlavic Mythology Stamp by HarrietMilausOmnia Stamp by xxDark-WolfxxSmite Stamps: The Morrigan by mothquakeSmite Stamps: Skadi by mothquake